Home > ASP.NET With C#, Lập Trình > Tạo hàm Nhúng youtube vào trang web bằng ASP.Net

Tạo hàm Nhúng youtube vào trang web bằng ASP.Net

Bài này minh họa cách viết hàm đơn giản để nhúng một ID YouTube vào trang web ASP.Net. Vấn đề này thực gia cũng đơn giản chỉ là cách thực hiện. Hy vọng có thể giúp các bạn thích tìm hiểu về vấn đề này.

ASP.Net, Youtube, Trang web, Hàm,

Youtube cung cấp cho ta mã để nhúng vào trang web, blog, … dưới dạng code html như sau

480" height="390"
src="http://www.youtube.com/embed/E_C2bIiL5jM"
frameborder="0" allowfullscreen>

Các phần bôi đậm là phần chúng ta cần chú ý với các thuộc tính rộng và cao của clip chúng ta muốn nhúng và quan trọng nhất chính là ID của video clip. Giờ để thực hiện ta chỉ việc viết hàm đơn giản để đưa các giá trị ta đánh dấu đỏ thành tham số cho hàm và khi dùng ta có thể tạo ra một bảng danh sách các clip youtube yêu thích để khi người dùng chọn clip muốn xem ta truyền các giá trị tương ứng với các tham số của clip đó.

Trong trang ASPX bạn kéo thả một Lable:

<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>

Trong codebehind bạn viết một hàm như sau:

private string embedYoutubeID(string sID, int iWith, int iHeight)
{
    string strHTML = "";
    strHTML+="";
    return strHTML;
}

Trong hàm Page_Load (Hoặc trong sự kiện để gọi việc lựa chọn clip của người dùng) bạn gọi hàm trên như sau:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Label1.Text = embedYoutubeID("E_C2bIiL5jM", 400, 300);
}
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: