Home > ASP.NET With C#, Lập Trình > asp.net VirtualKeyboard – Tạo bàn phím ảo trên ứng dụng web

asp.net VirtualKeyboard – Tạo bàn phím ảo trên ứng dụng web

Bạn truy cập trang google và để ý sẽ thấy phía bên phải của Textbox nhập từ khóa có hình ảnh bàn phím nhỏ, Bạn click chuột vào đó sẽ hiển thị cho bạn bàn phím ảo. Bài này tôi giới thiệu bạn cách thực hiện việc đó tuy không pro như của  google

asp.net, VirtualKeyboard, google, bàn phím,

Tôi cũng đang tìm kiếm bộ VirtualKeyboard đẹp hơn, Khi tìm kiếm được tối sẽ cập nhật lại bài viết này.

Trước tiên bạn cần download VirtualKeyboardControl tại đây. Sau khi download và giải nén bạn có được thư viện SPCS.AspDotNet.dll và các thư mục script và css. Bạn copy các thư mục này vào ứng dụng web của bạn, và add SPCS.AspDotNet.dll vào thư mục Bin.
Bạn có thể tạo thêm Tab trong Toolbox của Visual studio để khi sử dụng kéo thả cho dễ.

hmweb_VirtualKeyboard

Trong trang aspx bạn sử dụng các thư viện của VirtualKeyboardControl như sau:

<link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="css/keyboard.css" />
<script type="text/javascript" src="script/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script/keyboard.js"></script>

Tiếp theo tạo một Textbox và kéo từ thanh công cụ VirtualKeyboard vào. Ở thuộc tính ForControl bạn chọn đúng Textbox mà bạn muốn áp dụng bàn phím ảo như minh họa sau

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" />
<cc1:VirtualKeyboard ID="VirtualKeyboard1" 
runat="server" ForControl="TextBox1"  />

Vậy là bạn đã tích hợp dược bàn phím ảo (VirtualKeyboard) cho Textbox1 rồi.

Chúc bạn thành công

Anh Khoa

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: