Home > ASP.NET With C#, Lập Trình > Asp.net Auto Redirection tự chuyển trang sau thời gian định trước

Asp.net Auto Redirection tự chuyển trang sau thời gian định trước

Khi lướt web đôi khi bạn thấy trang web có hình hoặc flash thể hiện đang load dữ liệu và sau một khoảng thời gian sẽ chuyển đến trang tiếp theo. Tham khảo  Demo

Giả sử bạn có trang default.aspx và code html được viết như sau:

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>hmweb.com.vn</title>
  <script type="text/javascript">
  function delayer()
  {
    window.location = "http://hmweb.com.vn"
  }
</script>
</head>
<body onLoad="setTimeout('delayer()', 5000)">
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <table width="100%" align="center">
    <tr>
      <td colspan="3">
      <img src="loading/loding.gif" /></td>
    </tr>
   </table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Khi chạy trang này thì sau 5 giây (5000ms) được đặt trong onLoad=”setTimeout(‘delayer()’, 5000)” của thẻ Body, trang của bạn sẽ được redirect đến trang http://hmweb.com.vn được viết trong javascript

<script type="text/javascript">
  function delayer()
  {
    window.location = "http://hmweb.com.vn"
  }
</script>

Ứng dụng: Bạn có thể sử dụng trong trang đăng nhập. Sau khi người dùng đăng nhập xong bạn thông báo cho người dùng biết họ đã đăng nhập thành công và có hình ảnh minh họa. Và sau khoảng thời gian nhất định sẽ chuyển họ trên trang tiếp theo

Anh Khoa
Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: